Monthly Archives: December 2010

Ý nghĩa việc Nga mua tàu chiến tối tân của Pháp

Ý nghĩa việc Nga mua tàu chiến tối tân của Pháp Đô đốc Vladimir Vysotsky, tư lệnh Hải Quân Nga đã nói rằng nếu Nga có tàu như chiếc Mistral này thì quân đội Nga đã nhanh chóng đổ bộ … Continue reading

Posted in Quân Sự | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Tương quan Thầy Trò xưa và nay

Lương tâm, sự tự trọng của nhà mô phạm ở đâu, sao chúng ta lại nỡ cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ học sinh mình mà không thấy nhột nhạt? Rồi hệ quả của việc cầm tiền, … Continue reading

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Xã Hội Châu Âu Thời Xưa

Sau khi đế-quốc La mã sụp đổ, xã-hội Âu-châu lọt vào trong sự hỗn-loan. Đời Trung-cổ, vua Charlemagne đã cố gắng tạo nên một đế-quốc theo đạo Thiên-chúa. Nhưng đế-quốc này không đứng vững được lâu dài, và khi nó … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged , , | Leave a comment

Xã Hội Trung Hoa Thời Xưa

Về những phương-diện khác, nhà cầm-quyền Trung-Hoa ngày xưa thường tỏ ra rất khoan-dung. Người dân được đi lại thong thả khắp nơi trong nước và có thể tôn thờ một mối đạo theo ý thích của mình. Nho-giáo được … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Con số tăng trưởng GDP của Trung Quốc được đặt dấu hỏi

Thêm vào đó, mức tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc đã suy giảm trong năm ngoái, kéo theo con số tăng trưởng GDP âm. GDP của Trung Quốc không thể nào tăng 6,8% trong khi mà mức tiêu thụ … Continue reading

Posted in Kinh Tế | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lưu Hiểu Ba, sĩ phu thời đại mới

Lưu Hiểu Ba và những người tranh đấu cho dân chủ đang hoàn thiện một nước Trung Hoa mới, với chính quyền được phân quyền để giảm bớt sự lạm quyền, người dân phải được bảo vệ không bị nhà … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Hiến chương 08 (Linh Bát Hiến chương)

Nhân dân Trung Quốc, những người đã trải qua các thảm hoạ về nhân quyền và biết bao cuộc đấu tranh suốt các năm tháng đó, bây giờ nhiều người đã nhận thức rõ rằng tự do, bình đẳng và … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment