Monthly Archives: January 2011

Truyền hình Trung Quốc lấy phim Top Gun bỏ vào tin tức

Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc trong một bản tin nói về chiến đấu cơ J-10 do Trung Quốc chế tạo đã chiếu một đoạn phim cho thấy phi công Trung Quốc bắn nổ một máy bay đang bay … Continue reading

Posted in Quân Sự, Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Chúc Mừng Năm Mới

Posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật, Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Trung Quốc thuê Hoa kiều chào đón Hồ Cẩm Đào ở Mỹ

Khi Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Mỹ, nhiều người Tây Tạng và người dân Trung Quốc đã biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc. Nhưng cũng có nhóm người Trung Quốc biểu tình trương biểu … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

CAMSA làm thay đổi cách nhìn của Mã Lai

Sang đến Mã lai thì họ bị giao cho công ty Spektra Alucast và bị công ty này bắt ký một hợp đồng khác mà họ không hiểu nội dung vì không biết tiếng Anh. Rồi công ty này đã … Continue reading

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Khối cộng sản dưới cái nhìn của một nhà văn miền Nam

Ảnh: Một người dân Tiệp Khắc đứng nhìn xe tăng Liên Xô tiến vào thủ đô Praha, 1968 “Người Việt Nam ta, nếu chẳng may bị ép vào cảnh tuân phục nọ, chắc chắn trước sau rồi cũng đến cái … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hoàn cảnh xã hội khi chế độ Phát Xít Ý ra đời

Trong trường-hợp đó, các chánh-phủ không thể đứng vững được lâu dài và không sao giải-quyết được những vấn-đề nghiêm-trọng đặt ra cho quốc-gia Ý. Chưa lúc nào, sự tệ-hại của chế-độ đại-nghị lại hiện ra rõ ràng đến như … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Tượng Khổng Tử và Cách Mạng Văn Hóa

Giữa hai nhân vật đang đứng nhìn nhau tại quảng trường Thiên An Môn, một người, Khổng Tử, thì đề cao thuyết chính danh, nghĩa là làm việc gì thì phải đủng với danh nghĩa của việc đó, còn kẻ … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử, Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment