Monthly Archives: March 2011

Bình luận: video Bác Hồ trả lời phỏng vấn phóng viên Pháp 6.1964

– Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Khoa học Trung Quốc ‘sẽ vượt Mỹ’ trong hai năm tới

Các số liệu này dựa trên những nghiên cứu được ấn hành trên các tạp chí được quốc tế công nhận, được liệt kê trên dịch vụ Scopus của nhà xuất bản Elsevier.

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cuộc khởi nghĩa ở Hungarie năm 1956

Sau đại hội 20 ĐCSLX, trong ĐCS Hungarie (tên chính thức là Đảng công nhân xã hội chủ nghĩa Hungarie) cũng đã diễn ra đấu tranh nội bộ cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng, các lực lượng tiến bộ đã … Continue reading

Posted in Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mao giúp Việt Nam thống nhất tùy theo lợi ích từng lúc

Ngày nay có người oán Trung Quốc là Trung Quốc không muốn cho Việt Nam thống nhất nên sau khi đã bắt tay với Mỹ năm 1972, Mao Trạch Đông nói với các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Trận Vũng Rô qua cái nhìn cả hai bên

Hải thuyền Yabuta của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Dưới đây là hai bài viết, một bên phía Cộng Sản Việt Nam và một bên do một chiến sĩ thuộc Lực Lượng Người Nhái Việt Nam Cộng Hòa thuật … Continue reading

Posted in Lịch Sử, Quân Sự | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Đại tá Gadhafi không cần dân chủ Tây phương

Gadhafi vẫn nắm trong tay quyền lực vô biên vì những kẻ chỉ huy quân đội, công an nghe lệnh của Gadhafi, là người có quyền ban phát bổng lộc, chức tước cho họ, và cũng là người ra hình … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Giáo Sư Phạm Công Thiện qua đời

Từ tuổi thiếu niên ông đã nổi tiếng thần đồng về ngôn ngữ, năm 15 tuổi đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tiếng Sancrit và tiếng La … Continue reading

Posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , | Leave a comment