Monthly Archives: May 2011

Hình ảnh tàu tuần tra TQ cắt cáp chụp từ tàu BM 02

Advertisements

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Liên Xô có giống nước Tần hay không?

Chế độ Liên Xô và chế độ nhà Tần giống nhau ở chỗ cùng là chế độ độc tài toàn trị, cùng đặt dân vào cái thế không thể cưỡng lại chính quyền. Nhưng hai chế độ khác nhau ở … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Đảng Cộng Sản Ấn Độ thất cử tại Tây Bengal

Những người cộng sản Ấn Độ lên cầm quyền tại tiểu bang Tây Bengal từ năm 1977 tại nay đang bị dân đổ lỗi là đã làm cho kinh tế đi xuống, tuyên bố nhận là mình đã thua trong … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Không phải là người H’mông muốn đòi lập nước riêng

Cáo buộc người Hmông đòi tự trị là không đúng, và đó chỉ được dùng như cớ để tấn công họ mà thôi. Đó là luận điệu tuyên truyền của chính quyền cộng sản Việt Nam. Để chứng minh điều … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Thơ Phùng Cung: Vay Tuổi

Bài thơ này cũng thuộc vào loại phản chiến như các bài hát của Trịng Công Sơn . Nhưng bài hát của Trịnh Công Sơn thì được phổ biến ở miền Nam nhờ miền Nam tương đối có tự do … Continue reading

Posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment