Monthly Archives: October 2011

Hang Ngu Công và ỷ mạnh hiếp yếu

Hang Ngu Công và ỷ mạnh hiếp yếu. Advertisements

Posted in Chính Trị | Leave a comment

Bình luận: Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp

Bình luận: Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tìm xương lính Mỹ được sao không tìm xương lính VNCH?

Ngày 30-9-2011, Thượng Nghị Sĩ Mỹ Jim Webb tuyên bố khoản tiền 1 triệu đô la để dùng cho chương trình tìm kiếm hài cốt lính mất tích của cả hai bên Việt Mỹ trong chiến tranh chỉ nên được … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment