Tag Archives: cứu nước

Mao giúp Việt Nam thống nhất tùy theo lợi ích từng lúc

Ngày nay có người oán Trung Quốc là Trung Quốc không muốn cho Việt Nam thống nhất nên sau khi đã bắt tay với Mỹ năm 1972, Mao Trạch Đông nói với các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment