Tag Archives: chính quyền

Đi tìm sự thật thư gửi Ngô Kha của Trịnh Công Sơn

Đi tìm sự thật thư gửi Ngô Kha của Trịnh Công Sơn Nguyễn Đắc Xuân Ngô Kha sinh năm 1935 tại Huế, là bạn thân với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế năm … Continue reading

Posted in Lịch Sử, Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Phân tích điều 88 Bộ Luật Hình Sự

Vì thế báo chí, truyền thông của các chế độ Cộng Sản theo khuôn mẫu của Liên Xô, Trung Quốc đầy những luận điệu dối trá. Những người làm truyền thông không ngần ngại bịa đặt, dối trá miễn là … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Trung Quốc thuê Hoa kiều chào đón Hồ Cẩm Đào ở Mỹ

Khi Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Mỹ, nhiều người Tây Tạng và người dân Trung Quốc đã biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc. Nhưng cũng có nhóm người Trung Quốc biểu tình trương biểu … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tượng Khổng Tử và Cách Mạng Văn Hóa

Giữa hai nhân vật đang đứng nhìn nhau tại quảng trường Thiên An Môn, một người, Khổng Tử, thì đề cao thuyết chính danh, nghĩa là làm việc gì thì phải đủng với danh nghĩa của việc đó, còn kẻ … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử, Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Suy nghĩ về một vài lý luận trong thời kỳ chiến tranh

Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment