Tag Archives: công an

Cách thức mớm cung, ép cung của công an cộng sản

Trong những năm gần đây có những người nói thẳng, nói thật hoặc hoạt động tranh đấu cho dân chủ bị chế độ Cộng Sản tại Việt Nam bắt. Có người được đưa ra đọc bài thú nhận tội lỗi, … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nhiều người bị bắt giữ vì biểu tình

Có những người chỉ bị giữ vài chục phút, hoặc vài tiếng, nhằm cách ly với đoàn biểu tình rồi sau đó được thả ra, song có nhưng người vẫn tiếp tục bị giữ. Ngoài việc bắt giữ, đưa lên … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Phân tích điều 88 Bộ Luật Hình Sự

Vì thế báo chí, truyền thông của các chế độ Cộng Sản theo khuôn mẫu của Liên Xô, Trung Quốc đầy những luận điệu dối trá. Những người làm truyền thông không ngần ngại bịa đặt, dối trá miễn là … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bài viết khiến Blogger Cô Gái Đồ Long bị bắt

Bằng quyền lực của mình, ông Nguyễn Khánh Toàn còn phù phép cho con trai là Nguyễn Khánh Trọng, đối tượng nghiện hút trở thành cán bộ của tổng cục tình báo. Ngay từ khi học cấp 3, Nguyễn Khánh … Continue reading

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , | 3 Comments