Tag Archives: giáo sư

Bình luận: Hoàn tất cáo trạng với ông Phạm Minh Hoàng

Việc học các kỹ năng xây dựng tổ chức, xây dựng đảng không phải là điều có hại cho quốc gia xã hội. Chỉ có chế độ có 1 đảng dành độc quyền cai trị mới xem người dân học … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Khoa học Trung Quốc ‘sẽ vượt Mỹ’ trong hai năm tới

Các số liệu này dựa trên những nghiên cứu được ấn hành trên các tạp chí được quốc tế công nhận, được liệt kê trên dịch vụ Scopus của nhà xuất bản Elsevier.

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Đại học miền Nam trước 1975: hồi tưởng và nhận định

Xin trân trọng giới thiệu một bài viết đặc sắc của Gs Lê Xuân Khoa về nền giáo dục đại học ở miền Nam trước 1975.

Posted in Xã Hội | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment