Tag Archives: khẩn cấp

Cách thức mớm cung, ép cung của công an cộng sản

Trong những năm gần đây có những người nói thẳng, nói thật hoặc hoạt động tranh đấu cho dân chủ bị chế độ Cộng Sản tại Việt Nam bắt. Có người được đưa ra đọc bài thú nhận tội lỗi, … Continue reading

Posted in Chính Trị, Lịch Sử | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment