Tag Archives: lập hiến

Các mô hình chính quyền.

Dẫn nhập Một chính quyền hợp pháp phải là một chính quyền được tạo nên từ sự ưng thuận của toàn dân. Lịch sử hình thành quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Mỹ, đều trải qua các giai đoạn … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment