Tag Archives: lễ phép

Tính cách người Nhật Bản

Đỗ Thông Minh Là con người, ai cũng có đủ tính tốt và xấu, nên thực tế rất khó nhận định về tính cách của chính mình, của một người khác, huống chi là nói về tính cách của cả … Continue reading

Posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment