Tag Archives: Socialist Republic of Vietnam

Joan Baez’s Open Letter to The Socialist Republic of Vietnam

Four years ago, the United States ended its 20-year presence in Vietnam. An anniversary that should be cause for celebration is, instead, a time for grieving. With tragic irony, the cruelty, violence and oppression practiced by foreign powers in your … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Bức thư của Joan Baez phản đối chính quyền CHXHCNVN vi phạm nhân quyền

Dưới đây là nguyên văn bức thư cô ca sĩ phản chiến Mỹ Joan Baez và 81 người khác cùng ký tên gửi đăng ngày 30 tháng 5 năm 1979, trên năm nhật báo lớn của Mỹ là New York … Continue reading

Posted in Chính Trị | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment