Tag Archives: triết gia

Giáo Sư Phạm Công Thiện qua đời

Từ tuổi thiếu niên ông đã nổi tiếng thần đồng về ngôn ngữ, năm 15 tuổi đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tiếng Sancrit và tiếng La … Continue reading

Posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật | Tagged , , , , , | Leave a comment